ЗА НАС
Image
„Стойчеви & Ко“ е адвокатска кантора с рядко срещано разбиране за търговскоправните въпроси. Успешно съчетаваме високо ниво на юридическа експертиза с широки познания за бизнеса и креативно мислене, за да подпомагаме нашите клиенти в постигането на целите им.

Адвокатска кантора „Стойчеви & Ко“ обслужва клиенти от България и чужбина в областта на гражданското и търговското право, с фокус и върху процесуалното представителство пред съдилища, арбитражи и административни органи. Определяме се като корпоративни съветници - предоставяме на нашите клиенти правни консултации, като съобразяваме нуждата от защита на техните интереси. Ние сме партньори на малкия, среден и едър бизнес, чуждестранни и местни инвеститори, общини и неправителствени организации. На адвокатска кантора „Стойчеви & Ко“ се доверяват представители от различни бизнес сектори, което е провокирано от познанията ни за българската икономика, опита ни с казуси с международен елемент, както и личния контакт, който създаваме с нашите клиенти.

Image
Адв. Петър Стойчев
След като завършва СУ „Св. Климент Охридски“, Петър започва кариерата си като адвокат през 1996г. в Адвокатска кантора „Стойчеви & Ко“, основана от неговия баща адв. Георги Стойчев през 1954г. Оттогава работи като корпоративен адвокат с богат опит в гражданското, данъчното, енергийното право, предоставяйки правни услуги основно на международни корпоративни клиенти, инвеститори в секторите на промишлеността, недвижимите имоти и производството на електрическа енергия от възобновяеми източници. Петър Стойчев има и опит като управляващ съдружник на Вистра България ООД, част от Vistra Group – една от топ 10 компании в света, предоставящи доверителни услуги. Владее английски, испански и руски език.
Image
Адв. Ясен Крайчев
Ясен завършва „Право“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ през 2015г. Преди да се присъедини към Адвокатска кантора „Стойчеви & Ко“ работи като юрисконсулт на Комисия за защита на потребителите. Специализира потребителско право в Осло, Норвегия. Адв. Ясен Крайчев е член на Адвокатска колегия Пловдив. Съучредител на Сдружение „Правна сигурност на потребителите и личните им данни“. Владее английски и немски език.
СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ
Image
Корпоративно право
Адвокатска кантора „Стойчеви & Ко“ има над 25 години опит в областта на търговското право. Кантората има изключителна експертиза в създаването на нови търговски дружества, включително и с чуждестранен капитал и инвестиции. Предлагаме на нашите клиенти пълно правно обслужване, като работим на английски, испански и руски, с което спестяваме много неудобства, а също така разбираме най-точно идеите и намеренията им. Предлагаме задълбочени консултации по важни въпроси относно структуриране на компании, сделки, договори, сливания, вливания и придобивания на активи и други. Винаги поставяме интересите на клиентите на първо място, в това число и чрез минимизиране на риска от предприемане на всяко едно действие.
Image
Строителство и недвижими имоти
Казуси, свързани със строителството и сделки с недвижими имоти, представляват основна част от работата на адвокатска кантора „Стойчеви & Ко“. Съдействаме на местни и чуждестранни клиенти да реализират инвестиционните си намерения с недвижими имоти. Консултираме клиентите ни по всички правни въпроси, касаещи недвижимости - от проучване на имоти и юридически анализ, през подготовка на сделка, до разрешаване на евентуално възникнали проблеми впоследствие. Кантората съдейства не само по въпроси на придобиване на недвижимости, но също и на всякакви други съпътстващи проблеми - съответствие с държавни и общински регулации, устройствени планове, кадастрална карта, мениджмънт, управление на собственост и други.
Image
Енергийно право
Адвокатска кантора „Стойчеви & Ко“ предоставя правни услуги на инвеститори в енергийния сектор, основно в областта на възобновяемите източници. Имаме богат опит в създаването на подходяща правна структура, необходима за реализация на енергийни проекти в България и чужбина. Адвокатска кантора „Стойчеви & Ко“ е правилният партньор, ако се нуждаете от правни услуги на всеки един етап от проекти, свързани с възобновяеми източници на енергия. Ние разбираме както енергийния бизнес, така и законовата рамка, уреждаща материята в РБългария. Подкрепяме нашите клиенти като участваме в преговори, изготвяме договори, подготвяме правни становище и документи, необходими в производства пред държавни административни органи.
Image
Трудово право
Адвокатска кантора „Стойчеви & Ко“ разбира проблемите, с които се срещат компаниите и самите управители на търговски дружества в ежедневната си работа. На нашите клиенти предоставяме адекватни и бързи консултации и решения по трудовоправни въпроси. Съдействаме за разрешаване и на най-трудните казуси, възникващи между работодатели и служители, в това число относно дисциплинарни наказания, трудови злополуки и други. Клиентите ни разчитат както за рутинни въпроси, становища и консултации, така и в отношенията им с администативни органи и за процесуално представителство в съда по трудови дела.
Image
Данъчно право
Адвокатска кантора „Стойчеви & Ко“ има изключителен опит в подпомагането на местни и чуждестранни компании да структурират бизнеса си и да оптимизират дейността си от данъчна гледна точка, като се възползват от възможностите на българското данъчно законодателство. В това отношение помагаме на нашите клиенти с консултации относно търговски сделки и свързани с тях данъчни въпроси. В случай на възникнал правен спор, извършваме и процесуално представителство пред административните съдилища в България, както и пред НАП.
Image
Потребителско право
Потребителският пазар постоянно се развива. В резултат на това цените, удобството и качеството на стоките и услугите са по-важни отвсякога. Очакванията на потребителите са високи: хората искат повече за парите си и го искат бързо – независимо от използвания канал за комуникация. Междувременно потребителското право се развива бързо в България като страна-членка на ЕС. Регулациите стават все по-стриктни в различни сектори – продажби, туризъм, онлайн търговия и други. За бизнеса е важно своевременното и точно консултиране относно отношенията с потребители. Именно това предоставя адвокатска кантора „Стойчеви & Ко“.
Image
Административно право
Адвокатска кантора „Стойчеви & Ко“ има дългогодишен опит в областта на административното право. Кантората разбира в дълбочина проблемите и споровете, възникващи между гражданите или бизнеса, от една страна, и институциите, от друга. Предлагаме на нашите клиенти процесуално представителство пред административни органи, а също така и пред съда в производства по обжалване на административни актове, наказателни постановления и съдебни решения. Доказателство за експертизата ни в тази област е и фактът, че през годините сме спечелили доверието и на общини и административни органи, които също са или са били наши клиенти.
Image
Спортно право
Спортната индустрия е стратегически сектор в съвременната икономика и е предмет на сериозна регулация от гледна точка на данъчното, трудовото, социалноосигурителното и договорното законодателство. Адвокатска кантора „Стойчеви & Ко“ предлага комплексно решение на всички правни проблеми, свързани със спортните клубове и федерации, както и с индивидуални спортисти. Опитът на кантората включва работа с някои от най-известните футболни клубове в България, както и с техни спонсори и спортни мениджъри.
Image
Кооперативно право
Кооперациите срещат сложни и разнородни правни проблеми и се нуждаят от компетентно юридическо обслужване. Екипът на адвокатска кантора „Стойчеви & Ко“ познава отвътре структурата на кооперациите и предлага на клиентите си в тази област оптимално ефективни решения. Кантората има повече от 25 години опит в работата с кооперативни съюзи, земеделски и потребителски кооперации. Познаваме в дълбочина всички специфични въпроси за кооперациите като правна структура, в това число учредяване, структуриране, управление, вземане на решения, данъчни въпроси и други.
КОНТАКТИ
Our address:

Гр. Пловдив, ул. Скайлер 12, ет. 3

Our phones:

032/624349

Our email:
КАК ДА НИ ОТКРИЕТЕ